пʼятниця, 12 лютого 2016 р.

Практико – орієнтовний проект «Уроки літератури рідного краю у 7 класі»Автори проекту: члени  ММО вчителів  словесників  Кінецьпільського  освітнього  округу: Бабійчук Т.М., Бондар Ю.М., Винярська Ю.М., Коломієць В.І., Кравцова Н.М., Кузьменко В.П., Підгородецька В.І. Решетніченко О.В.

База реалізації  проекту:                                                                                             Кінецьпільська  ЗОШ  І  -  ІІІ  ступенів,                                                                               Грушівська  ЗОШ  І  -  ІІІ ступенів,                                                                             Кам`яномостівська ЗОШ  І  -  ІІ ступенів,                                                                                        Чаусівський  НВК №2
Мета проекту
1.     Забезпечити цілісність, системність, послідовність вивчення курсу, а відтак системність знань і цілісне бачення процесу розвитку літератури в рідному місті, селі, регіоні;
2.     Визначити роль і місце уроків літератури рідного краю у навчальній програмі з літератури для 6 класу ( за новим Державним стандартом).                      
3.     Урізноманітнити  методи, прийоми, форми роботи;
4.     Стимулювати педагогів до творчості, самоосвіти, впровадження інновацій у навчально-виховний процес
Характеристика  проекту:
За кінцевим  результатом:   практико  -  орієнтований.
За  кількістю  учасників:  груповий.
За  тривалістю:  короткотривалий.
За  характером  контактів:  міжшкільний.
Термін  реалізації  проекту: 2015  -  2016 н. р.
Домінуючий  у  проекті  вид  діяльності:  творчий.
Предметно  -  змістовний  напрямок:     міжпредметний.   (література, історія, образотворче мистецтво, музика тощо)            
Характер координування проекту:  безпосередній.
Характер взаємозв’язків:  серед  учителів.
Кількість учасників проекту: групові

Етапи проекту.
Пошуковий
Визначення теми та мети проекту, пошук та аналіз проблеми, висування гіпотези, обговорення методів дослідження, вивчення необхідної літератури, підбір методичного матеріалу.
Вересень 2015 р.
Аналітичний
Аналіз вхідної інформації, пошук оптимального способу досягнення мети проекту, побудова алгоритму діяльності, покрокове планування роботи.Жовтень  2015 р.

Практичний
Виконання запланованих кроків.


Листопад 2015 р.
Презентаційний
Оформлення кінцевих результатів, підготовка та проведення презентації, „захист” проекту.Грудень  2015 р.
Контрольний
Аналіз результатів, коригування, оцінка якості проекту.

Технологічний  продукт
1.     Програма  літератури рідного краю  у  7  класі.
2.     Плани  -  конспекти  уроків  літератури рідного краю.
3.     Створення  комп`ютерних  презентицій. Очікуванні результати
1.     Полегшення  адаптації  вчителів  літератури  до  змін  і  вимог  чинної  програми.
2.     Підвищення  рівня   інновацій  культури  та  самоосвіти  діяльності  вчителів.
3.     Підвищення  якості  літературної  освіти.


Програма «Література рідного краю». 7 клас
Літературна  тема  за  програмою
Зміст навчального матеріалу літератури  рідного  краю.  7 клас.
Література
Про далекі  минулі часи.
Павло Ходченко. «Перегорнуті  сторінки». Дитинство і юність письменника на Миколаївщині. Книжка оповідань "На хуторах". Життя дітей сільської бідноти, їхні розваги, стосунки між собою і з дорослими. Чесність, почуття власної гідності.
Портрет як засіб розкриття внутрішнього світу героїв. Авторське ставлення до героїв. Виразне читання діалогів за дійовими особами. Теорія літератури. Поняття про автобіографічне оповідання.

             Література.
Павло Ходченко (1880 – 1967): [Біографічна довідка] // Література рідного краю: Посібник – хрестоматія. – Миколаїв, 1994. – С.40 – 41.
         Павло Ходченко (1880 – 1967): [ Біографічна довідка] // Література рідного краю:          Посібник – хрестоматія. – Миколаїв, 2003. – С.44 – 45.

                               

 Про далекі  минулі часи.

С. Крижанівський – літературознавець, поет. Збірки поезій. Вірш « Моєму місту.» картини повоєнної руїни в Миколаєві, відродження промислових центрів.
«Берізка». Чистота і щирість почуттів. Поетичний образ коханої. Пісенна історія вірша.
Теорія літератури. Основні засоби виразного читання поетичного твору.


Література
1.Література рідного краю. Посібник-хрестоматія. Миколаїв,1994.
2. С.Крижанівський. Збірка «Хвала життю». Київ,1981.


Ти  знаєш,  що  ти  -  людина.
    Валерій Бойченко.  Поетичні  твори.    Розповідь  про поета. Поетичні  обрії поезії  В. Бойченка. Порушення екологічної  проблеми у творах  « Скеля Пугач», «Мертва криниця», «Ти смійся, світе…» Замилування  природою рідного краю, усвідомлення себе часткою  свого народу.
 Удосконалення вмінь виразного читання віршів.
Теорія літератури.  Основні  засоби виразного читання  поетичного твору.


     Література
1.Степове многоріччя. Антологія поезії та прози з Буга і Синюхи… Х.: «Каравела», 2001р.
2.Література рідного краю. Письменники Миколаївщини. ( Посібник-хрестоматія).  – Миколаїв, 1994р.
3.Література рідного краю. Письменники Миколаївщини. ( Посібник-хрестоматія).  – Миколаїв, 2003р.
4.В.Бойченко «Птахи над полумям». – К.: «Радянський письменник», -1989 р.
                                       
Ми  -  українці


Галина  Педченко. Співець  рідного  краю. Збірка  «Намалюй  мені  сонце».
Розповідь про письменницю. Художнє вираження любові  і  вдячності  до  Батьківщини.  Замилування письменниці природи  рідного  краю, усвідомлення себе  часткою  свого  народу.
 Удосконалення  вміння  передавати  засобами  виразного  читання настрій яким  пройнятий  художній  твір.
Література.
Криниця для спраглих - Прибузький вісник. - 1994. - 31 травня; Степове многоріччя - Харьків, 2001. – 356 с.
2.Степове  многоріччя.  Антологія  поезії  та  прози з Буги  і  Синюхи».- Харьків, 2001.  -  с 281 – 286.
3. Галина Педченко. Серце  на  долоні. м. Первомайськ. 2004 рік. с.8, 47, 52 – 53.